Python二叉树算法实现


Python #二叉树 #算法2012-11-25 22:34

很简单的二叉树,代码如下:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
class Node(object):
  """docstring for Node"""
  def __init__(self, v = None, left = None, right=None, parent=None):
    self.value = v
    self.left = left
    self.right = right
    self.parent = parent
class BTree(object):
  """docstring for BtTee """
  def __init__(self):
    self.root = None
    self.size = 0
  def insert(self, node):
    n = self.root
    if n == None:
      self.root = node
      return
    while True:
      if node.value <= n.value:
        if n.left == None:
          node.parent = n
          n.left = node
          break
        else:
          n = n.left
      if node.value > n.value:
        if n.right == None:
          n.parent = n
          n.right = node
          break
        else:
          n = n.right
  def find(self, v):
    n = self.root # http://yige.org
    while True:
      if n == None:
        return None
      if v == n.value:
        return n
      if v < n.value:
        n = n.left
        continue
      if v > n.value:
        n = n.right
  def find_successor(node):
    '''查找后继结点'''
    assert node != None and node.right != None
    n = node.right
    while n.left != None:
      n = n.left
    return n

  def delete(self, v):
    n = self.find(v)
    print "delete:",n.value
    del_parent = n.parent
    if del_parent == None:
      self.root = None;
      return
    if n != None:
      if n.left != None and n.right != None:
        succ_node = find_successor(n)
        parent = succ_node.parent
        if succ_node == parent.left:
          #if succ_node is left sub tree
          parent.left = None
        if succ_node == parent.right:
          #if succ_node is right sub tree
          parent.right = None
        if del_parent.left == n:
          del_parent.left = succ_node
        if del_parent.right == n:
          del_parent.right = succ_node
        succ_node.parent = n.parent
        succ_node.left = n.left
        succ_node.right = n.right

        del n
      elif n.left != None or n.right != None:
        if n.left != None:
          node = n.left
        else:
          node = n.right
        node.parent = n.parent
        if del_parent.left == n:
          del_parent.left = node
        if del_parent.right == n:
          del_parent.right = node
        del n
      else:
        if del_parent.left == n:
          del_parent.left = None
        if del_parent.right == n:
          del_parent.right = None
        
        
  def tranverse(self):
    def pnode(node):
      if node == None:
        return
      if node.left != None:
        pnode(node.left)
      print node.value
      if node.right != None:
        pnode(node.right)
    pnode(self.root)

def getopts():
	import optparse, locale
	parser = optparse.OptionParser()
	parser.add_option("-i", "--input", dest="input", help=u"help name", metavar="INPUT")
	(options, args) = parser.parse_args()
	#print options.input
	return (options.input)

if __name__ == '__main__':
	
  al = [23, 45, 67, 12, 78,90, 11, 33, 55, 66, 89, 88 ,5,6,7,8,9,0,1,2,678]
  bt = BTree()
  for x in al :
    bt.insert(Node(x))
  bt.delete(12)
  bt.tranverse()
  n = bt.find(12)
  if n != None:
    print "find valud:",n.value


相关文章

粤ICP备11097351号-1